هشتاد، نود جمعه ها از ساعت 12:30 به مدت 45 دقیقه

رادیو جوان

هشتاد نود

هشتاد نود، قسمت دوم گفتگو با زهرا علیزاده (قهرمان كاراته نوجوان ایران)

هشتاد نود برنامه ایست كه در آن در گفتگو با نوجوانان دهه هشتادی و نودی، به مسیر موفقیت آنها در زندگی می پردازد.

مهمان این قسمت از هشتاد نود زهرا علیزاده قهرمان كاراته ایران در رشته كمیته است . در این قسمت به چالش ها ، سختی ها و موفقیت های او در راه رسیدن به قهرمانی پرداخته می شود و قصه زندگی اش از زبان خودش بازگو خواهد شد.

1401/11/14
|
15:20
دسترسی سریع
هشتاد نود