هشتاد، نود جمعه ها از ساعت 12:30 به مدت 45 دقیقه

رادیو جوان

هشتاد نود

برنامه تصویری هشتاد نود (قسمت اول) مهمان: امیرعلی عبدلی

گفتگو با نوجوانان چهره كشور در عرصه های فرهنگی هنری و موثران فضای مجازی

مهمان این قسمت: امیرعلی عبدلی
13 آبان 1401

1401/08/14
|
10:55
دسترسی سریع
هشتاد نود