بی زحمت پنج شنبه و جمعه از ساعت 20:00 به مدت 25 دقیقه

رادیو جوان

بی زحمت

قاطی کردن

به اطرافمون نگاه کنیم. بعضی وقتها کسایی رو می بینیم که بی اعصاب و بی حوصله اند، به قول معروف قاطی اند. می گن اگه کسی هفته ای یکبار یا هر دوهفته یکبار قاطی کنه اشکالی نداره اما هستن کسایی که وقت و بی وقت و تندتند قاطی می کنن.

برنامه بی زحمت 13 اردیبهشت درباره قاطی کردن و آدمهای بی اعصاب صحبت کرده.

1397/02/16
|
07:00
دسترسی سریع
بی زحمت