بی زحمت پنج شنبه و جمعه از ساعت 20:00 به مدت 25 دقیقه

رادیو جوان

بی زحمت

بی زحمت دست و پاچلفتی نباشید

به بعضی ها نمی شه بیشتر از یک کار اونم ساده و بی درسر سپرد چون به محض اینکه سه تا کار رو به یکباره بهشون بسپاره یا خودشون بهم گرده می خوردن یا کل کار رو به هم گره می زنن.

1397/01/28
|
09:36
دسترسی سریع
بی زحمت