بی زحمت پنج شنبه و جمعه از ساعت 20:00 به مدت 25 دقیقه

رادیو جوان

بی زحمت

چابک بودن یا بچه زرنگ بودن

چابک ها زرنگ اند یا بچه زرنگ ها چابک ... زرنگی های مدرن .. قدیم ها وقتی یک عده جوراب توی سرشون می کشیدند با چراغ قوه می رفتند دزدی فکر می کردند زرنگند

1396/12/12
|
12:00
دسترسی سریع
بی زحمت