گل یا پوچ پنج شنبه ها از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه

بوستان سعدی سومین کتاب در لیست گاردین

برنامک محسن رسولی

این برنامک پوچه.
در واقع بوستان سعدی در لیست 50 کتاب گاردین قرار دارد اما سومین کتاب نیست.

1396/04/31
|
08:38
دسترسی سریع
گل یا پوچ