دوباره آسمان آبی دوشنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

دوباره آسمان آبی

دوباره آسمان آبی

مزایای خودروهای هیبریدی

در برنامه دوشنبه شب مورخ بیست و چهارم مهرماه برنامه دوباره آسمان آبی پیرو صحبت های هفته گذشته به بررسی مزایای خودروهای هیبریدی و خودروهایی بدون مصرف بنزین پرداخته شد که با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

1396/07/26
|
07:29
دسترسی سریع
دوباره آسمان آبی