دوباره آسمان آبی دوشنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

دوباره آسمان آبی

دوباره آسمان آبی

انرژی زمین گرمایی

با هم میشنویم صحبتهای دو کارشناس برنامه جناب آقای دکتر میر آبادی و جناب آقای دکتر رضائیان پیرامون مباحث انرژی زمین گرمایی و پیشرفت آن درایران

1396/06/08
|
09:12
دسترسی سریع
دوباره آسمان آبی