دایره پنج شنبه ها از ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه

دایره

عادتهای دوران مجردی

در برنامه این هفته دایره همراه با دکتر بابامرادی درباره عادتهای دوران مجردی و آسیب‌هایی که این عادتها میتواند به زندگی زناشویی بزند صحبت کردیم که باهم بخشی از این برنامه رامیشنویم

1398/08/18
|
11:59
دسترسی سریع
دایره