دایره پنج شنبه ها از ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه

دایره

قدرشناسی در زندگی مشترک

در برنامه این هفته دایره مورخ بیست و هشتم شهریور درباره موضوع قدرشناسی درزندگی مشترک صحبت کردیم که با هم بخشی ازاین برنامه رامیشنویم

1398/07/01
|
11:36
دسترسی سریع
دایره