دایره پنج شنبه ها از ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه

دایره

خوشبختی در زندگی مشترک

در برنامه این هفته دایره مورخ چهاردهم شهریورماه درباره خوشبختی در زندگی مشترک صحبت کردیم که باهم بخشی ازاین برنامه رامیشنویم

1398/06/17
|
11:47
دسترسی سریع
دایره