دایره پنج شنبه ها از ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه

دایره

انتخاب خوب

در برنامه این هفته دایره مورخ بیست و سوم خرداد ماه همراه با خانم دکتر نیک آمال درباره انتخاب خوب صحبت هایی داشتیم که با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

1398/05/27
|
16:04
دسترسی سریع
دایره