عبور از تاریخ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 15 دقیقه

رونق زبان شیرین فارسی

زبان فارسی با تشكیل فرمانروایان ایرانی و مولدان سلسله های غزنوی سلجوقی و خوارزمشاهیان و رودكی و فردوسی زنده شد رونق زبان فارسی باعث بنیان وحدت ملی و استحكامات داخلی شد خسرو معتضد در این باره بیشتر توضیح می دهد

1397/05/02
|
09:06
دسترسی سریع
عبور از تاریخ