عبور از تاریخ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 15 دقیقه

دو دولت مجهول ایرانی

خسرو معتضد از دولت تركان می گوید كه به ایران حكومت كردند دو طایفه تركمان كه در قسمت های شمال غربی ایران و آسیای صغیر زندگی می كردند

1397/04/24
|
10:57
دسترسی سریع
عبور از تاریخ