عبور از تاریخ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 15 دقیقه

اوزون حسن پدر بزرگ مادری شاه اسماعیل صفوی

سلسله بایندوریه كه نسبتی با صفویان دارد ... نقاشی كه از دوران مغول در ایران متداول شد و مینیاتور و نقاشی كه از چین بوده دوباره به ایران آمد

1397/04/13
|
14:44
دسترسی سریع
عبور از تاریخ