عبور از تاریخ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 15 دقیقه

ایران و همسایه هایش

برخورد دولت عثمانی كه فاتح استامبل شده بود با همسایه شرقس خود یعنی ایران و ادامه این ما جرا از زبان خسرو معتضد

1397/04/12
|
09:00
دسترسی سریع
عبور از تاریخ