عبور از تاریخ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 15 دقیقه

قسمت هایی از تاریخ ایران كه كمتر به آن توجه شده است

امروز در مورد قسمت هایی از تاریخ ایران گفته می شود كه در سایه بوده و كمتر به آن توجه شده است از زبان خسرو معتضد

1397/04/12
|
08:59
دسترسی سریع
عبور از تاریخ