عبور از تاریخ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 15 دقیقه

سقوط استامبول

به دست یكی از سلاطین ترك استامبول سقوط می كند اوزون حسن كه ریاست طایفه را از برادرش می گیرد كرد نشینان را تحت فرمان خود در می آورد و ادامه ماجرا از زبان خسرو معتضد

1397/04/11
|
09:39
دسترسی سریع
عبور از تاریخ