عبور از تاریخ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 15 دقیقه

دوران دو سلسله تركانی در ایران

سلسله بارانیان یا قراقویونلو و دولت آق یونلو در این برنامه با ذكر منابع در مورد دو دولت تركمانی در ایران صحبت می شود .. اطلاعات این برنامه از منابع ونیزی و تركمانی است

1397/04/04
|
16:35
دسترسی سریع
عبور از تاریخ