عبور از تاریخ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 15 دقیقه

شاهرخ پسر تیمور

شاهرخ كه برعكس پدرش فردی سازنده و به هنر بها می داد و مشوق هنرمندان بود از آن دوران دو مسجد هنوز هست اولی مسجد گوهرشاد و دومی مسجدی در ورامین كه از دوران تیموری باقی مانده است

1397/03/29
|
14:44
دسترسی سریع
عبور از تاریخ