عبور از تاریخ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 15 دقیقه

سفر به گذشته در عبور از تاریخ

ماجرای تیمور لنگ و 4 پسر او كه پسر اولش در اوایل سلطنت تیمور می میرد و پسر دومش در یكی از جنگ ها كشته می شود و پسر سومش دچار اختلال مغزی می شود وبه دست یكی از وزرا كشته می شود پسر چهارمش كه شاهرخ نام دارد . شاهنامه تیموری به نام اوست

1397/03/29
|
14:43
دسترسی سریع
عبور از تاریخ