عبور از تاریخ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 15 دقیقه

2800 سال تاریخ در عبور از تاریخ

انسان نمایی بنام تیمور لنگ و اتفاق هایی كه در زمان تیمور افتاد و بلا هایی كه به سر مردم مشرق زمین آمد .. زمانی كه معماری ایرانی و چینی و مغولی مخلوط شد

1397/03/28
|
10:08
دسترسی سریع
عبور از تاریخ