عبور از تاریخ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 15 دقیقه

یك قرن و نیم بعد از حمله مغول به ایران

بار دیگر تند بادی از آسیای مركزی بر خواست و به سمت آسیای شرقی آمد ... آنان كه از سوزاندن انسان ها و تخریب ساختمان ها هیچ عبایی نداشتند همراه با زندگی نامه تیمور لنگ

1397/03/22
|
14:59
دسترسی سریع
عبور از تاریخ