عبور از تاریخ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 15 دقیقه

ادبیات ایران در دوران مغول

ادبیات و تمدن ایران و مظاهر بلوغ فكری ایران در دوران مغول متوقف نشد و در این برنامه به معرفی این افراد پرداخته می شود

1397/03/21
|
15:14
دسترسی سریع
عبور از تاریخ