کاوشگر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 09:00 به مدت 50 دقیقه

ماسک استاندارد چه فاکتوری دارد

سازمان بهداشت جهانی استاندارهایی را برای ماسک تعیین کرده است، استانداردهای یک ماسک را در کاوشگر بشنوید.

1399/09/16
|
14:18
دسترسی سریع
کاوشگر