به رنگ سپیده هر روز از ساعت ویژه اذان صبح به مدت 30 دقیقه

به رنگ سپیده

همنشینی با خدا

در برنامه سحرگاه چهارشنبه دهم آبان ماه به رنگ سپیده پیرامون دعا صحبت هایی شد كه با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

1396/08/13
|
10:35
دسترسی سریع
به رنگ سپیده