به رنگ سپیده هر روز از ساعت ویژه اذان صبح به مدت 30 دقیقه

به رنگ سپیده

كمك به دیگران

بامداد پنج شنبه چهارم آبان در برنامه به رنگ سپیده پیرامون كمك به دیگران صحبت هایی شد كه با هم بخشی از اینب رنامه را میشنویم

1396/08/06
|
10:37
دسترسی سریع
به رنگ سپیده