به رنگ سپیده هر روز از ساعت ویژه اذان صبح به مدت 30 دقیقه

به رنگ سپیده

صبرو بردباری

بامداد چهارشنبه مورخ سوم آبان در برنامه به رنگ سپیده پیرامون صبرو بردباری و آثار آن در زندگی صحبت هایی شد كه با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

1396/08/06
|
09:50
دسترسی سریع
به رنگ سپیده