به رنگ سپیده هر روز از ساعت ویژه اذان صبح به مدت 30 دقیقه

به رنگ سپیده

صبرو استقامت

سحرگاه سه شنبه دوم آبانماه دربرنامه به رنگ سپیده درباره صبرو استقامت صحبت هایی شد كه با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

1396/08/03
|
08:09
دسترسی سریع
به رنگ سپیده