به رنگ سپیده هر روز از ساعت ویژه اذان صبح به مدت 30 دقیقه

به رنگ سپیده

غفلت عامل سقوط انسان

بامداد دوشنبه اول آبان در برنامه به رنگ سپیده صحبت هایی درباره غفلت شد كه با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

1396/08/02
|
08:56
دسترسی سریع
به رنگ سپیده