به رنگ سپیده هر روز از ساعت ویژه اذان صبح به مدت 30 دقیقه

به رنگ سپیده

حقیقت در قران

جمعه مورخ بیست و هشتم مهر ماه در برنامه به رنگ سپیده در باره حق و حقیقت صحبت هایی گفته شد كه با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

1396/08/01
|
09:29
دسترسی سریع
به رنگ سپیده