به رنگ سپیده هر روز از ساعت ویژه اذان صبح به مدت 30 دقیقه

به رنگ سپیده

مقام كارگر

بامداد یك شنبه بیست و سوم مهرماه دربرنامه به رنگ سپیده پیرامون تلاش و كوشش و مقام كارگر صحبت شد كه با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

1396/07/24
|
09:05
دسترسی سریع
به رنگ سپیده