به رنگ سپیده هر روز از ساعت ویژه اذان صبح به مدت 30 دقیقه

به رنگ سپیده

نیایش با خدا

بامداد دوشنبه هفدهم مهرماه در برنامه به رنگ سپیده درباره نیایش و خدا پرستی صحبت شد كه با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

1396/07/18
|
08:58
دسترسی سریع
به رنگ سپیده