سمفونی عشق شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:25 به مدت 15 دقیقه

رادیو جوان

سمفونی عشق

بیمارستان صحرایی

بیمارستان حضرت سجاد که در خاک عراق به فرمان امام خمینی ره ساخته شد بعد از ساخت 3 متر خاک بر روی آن ریخته شد و و تله های انفجاری کارگذاشته شد و چون کنار نخلستان بود روی آن نخل کاشته شد

1396/05/07
|
17:23
دسترسی سریع
سمفونی عشق