سمفونی عشق شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:25 به مدت 15 دقیقه

رادیو جوان

سمفونی عشق

جنگ شیمیایی

اسرار پشت پرده جنگ 8 ساله ایران با رژیم بعث از زبان یک خبر نگار خارجی که در جنگ شیمایی ایران خود او شیمایی می شود و خاطرات خود را بعد ها طی کتابی چاپ می کند او کسی است که اسنادی را فاش می کند که آمریکا و دیگر متعهدانش علیه ایران به کاربردند

1396/05/02
|
08:37
دسترسی سریع
سمفونی عشق