اخبار هر روز از ساعت 6:30 - 8:30 - 13:30 - 18:30 به مدت متغیر

🔸 در یك قاب، با دكتر مقصودی

🔹 گفتگوی صمیمانه با جناب آقای دكتر مقصودی، مدیریت شبكه رادیویی جوان

- در این دوره از مدیریت، رادیو برای شما چگونه بود؟

- به نظر شما چه عواملی باعث موفقیت یك شبكه رادیویی و یا باعث رسیدن شبكه به اهداف خود می شود؟

- در این مدت، مدیریت شبكه جوان برای شما چگونه تجربه ای بود؟

- شما در دوره مدیریت خود چه نقاط قوتی را در برنامه ها و كنداكتور شبكه می دیدید؟

- چه توصیه ای برای بچه های رادیو جوان دارید؟

- اگر بچه های شبكه جوان الان اینجا بودند دوست داشتید چه چیزی به آن ها بگویید؟

FM 88MHz
Radiojavan.ir
@Majazima88

1402/07/16
|
12:51
دسترسی سریع
خبر