اخبار هر روز از ساعت 6:30 - 8:30 - 13:30 - 18:30 به مدت متغیر

🟠 رادیو مادر رسانه هاست / در جشنواره رادیویی پژواك افراد می توانند با هر وسیله ای صدایشان را ضبط كنند و مستند بسازند.

🔸 گفتگوی مدیر محترم شبكه رادیویی جوان دكتر علیرضا مقصودی در برنامه سلام تهران شبكه پنج سیما، پیرامون رادیو و جشنواره پژواك

📻 روابط عمومی رادیو جوان
FM 88MHz
Radiojavan.ir
@Majazima88

1402/02/16
|
11:53
دسترسی سریع
خبر