غزاله یراقی

حوزه تخصصی: تهیه کننده

متولد 1372،
کارشناسی ادبیات نمایشی
کارشناسی ارشد نویسندگی رادیو
دانشجوی مقطع دکترا پژوهش هنر

از سال 91 برای رادیو نمایشنامه می‌نوشتم و در سال 98 به عنوان تهیه‌کننده وارد رادیو جوان شدم.

فعالیت در رادیو جوان:
آیتم‌ساز و دستیار تهیه برنامه‌های: کافه رادیو و تازه شو.
آیتم‌سازی برای برنامه‌های: عصر من، جوانگشت، بازی باز، تازه شو، جوان شهر.

تهیه‌کننده و نویسنده برنامه‌های: هم‌نواز و کوی دانشجو.

و همچنین نویسندگی برنامۀ این‌جا شب نیست.دسترسی سریع