حسن معینی

حوزه تخصصی: هماهنگی و ارتباطات

" کار هماهنگی و ارتباطات را از سال 1381 با رادیو شروع کردم."

دیپلم
هماهنگی و ارتباطات رادیو

- همکاری مجدد از سال 74 با گروه اجتماعی شبکه 1
- هماهنگی و ارتباطات با برنامه های هفت شنبه/ توپ/ ایستگاه ورزش/ کافه رادیو/ عصر پرتقالی/ چهارسو/ چهار چهار دو/ اینجا شب نیست/ کسی صدام می زنه/ یک مسابقه یک گزارش/ بگو تا بگم/ ورزش صمیمانه رادیو/ جوان ایرانی سلام/ هفت ترانه / کاوشگر و... در رادیو جوان
هم اکنون در برنامه "توپ" و" تو را نفس می کشم" و "و اما ورزش" است.

دسترسی سریع