سودابه طهوری خیابانی

حوزه تخصصی: تهیه كنندگی

" از سال 1375 به استخدام رسمی سازمان صدا و سیما درآمدم."

متولد 1346- فوق لیسانس مدیریت رسانه
تهیه كننده رادیو


- سابقه دبیری حق التدریس در آموزش و پرورش
- سابقه 3 سال خدمت در بهداشت و درمان و مسئولیت بخش و درمانگاه
- تهیه كنندگی رادیو برنامه های روتین زمرد/ كلاس شیشه ای/ بدون وقت قبلی/ عصر به خیر دانشمند/ سقف شكسته/ دانش در شاهنامه/ رادیو جوانه/ باشگاه جوان/ آیتم هایی در هزار پنجره و... سردبیری و نویسندگی اغلب این برنامه ها
- مدیریت آموزش و پژوهش باشگاه رادیویی جوان در سال 1385 و آموزش تعداد كثیری از هنر جویان در زمینه های گویندگی، نویسندگی، گزارشگری و بازیگری كه تعداد زیادی از آنها هم اكنون در شبكه های مختلف صدا و سیما مشغول به خدمت می باشند .
- گذراندن دوره های ضمن خدمت ویراستاری (6 ماه)/ تهیه كنندگی رادیویی (یك سال)/ كول ادیت/ دوره های تهیه كنندگی تلویزیونی:كارگردانی ویدئو/ كارگردانی هنری/ مدیریت تولید/ كنترل پروژه/ برنامه ریزی/ سرپرستی و ...
- تهیه كنندگی برنامه های تلویزیونی بالغ بر 52000 دقیقه شامل : تحول اداری (شبكه خبر) ، تیراژه/ آماده سازی سریال (شبكه جهانی جام جم) و مدیریت تولید برنامه های عقل و عشق/ میقات ملكوتیان/ شهدای هفتم تیر (شبكه دو) / تا نیایش (شبكه تهران) / راه روشن/ گوهر اندیشه (شبكه قرآن) و …
- تهیه برنامه های تلویزیونی در نمایندگی صدا و سیمای مالزی شامل: موج شرقی/ یار مهربان/ حجاب/ آغاز یك پایان/پیوند دانشگاه و صنعت/ تابونگ حاجی (حج)/ معرفی هیئت های ماه محرم و ...
- مجری برنامه های تلویزیونی آغاز یك پایان/ هنر ایرانی/ نمایشگاه هنر اسلامی پوتراجایا/ پیوند دانشگاه و صنعت /حجاب/ مولود الرسول (ص)
- ویرایش كلیه متون خبری و تولیدی نمایندگی صدا و سیمای مالزی

دسترسی سریع