حمیده قادری

حوزه تخصصی: هماهنگی

" کار در رادیو را از دی ماه 84 با گروه ورزش شبکه جوان شروع کردم."

لیسانس ارتباطات
- از سال 91 با برنامه "جوان ایرانی سلام" همکاری دارد.
- کار هماهنگی برنامه های جوونی به وقت فردا/ کلاس جوونی/ یک به علاوه یک/ هیئت ملت و ... در رادیو جوان
-فعالیت در کار نویسندگی و آیتم سازی در رادیو جوان
در حال حاضر ارتباطات برنامه " جوان ایرانی سلام" است.

دسترسی سریع