علی نوبخت

حوزه تخصصی: تهیه کنندگی
A.nobakht@irib.ir

" کار در رادیو را از سال 1382 با نویسندگی نمایشنامه رادیو نمایش و بازیگری در رادیو تهران شروع کردم."

متولد 1352- کارشناسی مدیریت بازرگانی
تهیه کننده رادیو

- نویسندگی نمایشنامه رادیو نمایش از سال 1382
- بازیگری رادیو تهران از سال 82
- فعالیت از سال 1387 از قبیل نویسندگی و تولید برنامه های نمایشی/ سردبیری برنامه جوونی دربست/ سردبیری و تهیه و بازیگری و نویسندگی برنامه کتیبه/ تهیه کنندگی برنامه جوونی دربست/ تهیه کنندگی برنامه اینجا شب نیست گروه فرهنگ در رادیو جوان

در حال حاضر تهیه کنندگی و بازیگری برنامه " محله من و ما" و تهیه کنندگی و نویسندگی "اینجا شب نیست 5" در رادیو جوان است.

دسترسی سریع