سهیلا خدادادی آرپنایی

حوزه تخصصی: نویسندگی

" از سال 1384 با رادیو جوان همکاری می کنم."

متولد سال 1346 در مسجد سلیمان – کارشناسی مدیریت بازرگانی
نویسنده رادیو

- سابقه نویسندگی: نگارش دو کتاب:("تا درخت زیتون" و"نان را صدا بزن") و کتابهای در دست نگارش:("رمان بربط و خنجر" و"مجموعه داستان پشت خاکریز خیال")

- نویسندگی در رادیو:
- رادیو جوان: ایران در گذر زمان/ گنج وترنج/ سرزمین من/ با من ورق بزن/ جوان ایرانی سلام/ کسی صدام میزنه/ نسیم سحر/ به رنگ سپیده
- رادیو ایران: چراغستان(با محوریت کتاب و کتابخوانی)
- رادیو سلامت: صبح وزندگی/ عصرتون سلامت/ بفرمایید سیب/ موج زندگی/ سایبان آرامش
- رادیو قرآن: والشمس
- رادیو نمایش: نمایشهای دوازده قسمتی/ شش قسمتی وپنج قسمتی

- نویسندگی در تلویزیون:
- نویسندگی دو سریال در شبکه دو: ("رو به خورشید" و " من چه کاره ام؟")
- نویسندگی برنامه ی یاس های سرافراز، شبکه یک/ شعله ی آبی، شبکه یک/ نسیم مهارت،شبکه نسیم/ فیلم سینمایی آغوش

- جوایز: پژوهشگر برتر یازدهمین جشنواره بین الملل/ نویسنده ی برتر در جشنواره ی کتاب ورسانه سه سال متمادی/ نویسنده ی برتر در رادیو جوان در سال 1389

در حال حاضر نویسندگی برنامه "با من ورق بزن" و "به رنگ سپیده" را برعهده دارد.

دسترسی سریع