امیر رضازاده

حوزه تخصصی: آیتم ساز

" از سال 1389 با رادیو جوان همکاری می کنم."

آیتم ساز رادیو

- فعالیت در برنامه های: صبح دانش/ چهارباغ/ کوک/ یک سبد ترانه/ تازه به تازه نو به نو/ شیرین بیان/ رادیو اقتصاد/ خودرو 19/ صنعت خودرو/ مثلث/ روزی پاک/ اقتصاد تعطیل نیست/ اقتصاد به وقت بهار/ بخش مولتی مدیای سایت خبری مهام نیوز

در حال حاضر در برنامه های "شیرین بیان" و "اینجا شب نیست" بامداد شنبه است.

همکاری در برنامه های

دسترسی سریع