ملیحه رشیدی

حوزه تخصصی: آیتم ساز و گزارشگری

"گزارشگری را بعد از تکمیل دوره های آموزشی باشگاه رادیویی جوان در سال 92 در رادیو جوان شروع کردم."

متولد سال 1367 – کارشناس ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی
گزارشگر و آیتم ساز رادیو

-اخذ مدرک ویراستاری جهاد دانشگاهی رادیو تهران در سال 1387
- تهیه کننده برنامه های بانوی آسمانی /به روایت قصه ها در رادیو جوان
-گزارشگر برنامه های مستند مخاطب/ خاص/ کاوشگر /پاتوق شبانه/ جوان ایرانی سلام/ سر رسید 93 / محله من و ما/ ماه مهربان/ به برکت نام شما/ حالاجوونی/ راه آشنا.
هم اکنون در برنامه"محله من و ما" است.

دسترسی سریع