سولماز ادیبی

حوزه تخصصی: تهیه کنندگی

" کار در رادیو را با برنامه موج روز همراه آقای محمودخواه شروع کردم."

متولد 1357
تهیه کننده رادیو

- فعالیت در برنامه های تورنمنت علمی/روز بخیر اقتصاد/ یک سوال علمی/ یک پیشنهاد خوشمزه/ چهار چهار دو/ تیتر داغ/ چهار قفل/ چهار کلید و... در رادیو جوان
- گذراندن دوره تهیه کنندگی در دانشکده صدا و سیما در سال 1384
- فعالیت در گروه ورزش و تفریحات و دانش
در حال حاضر در برنامه های " و اما ورزش" و "رادیو همراه" در شبکه جوان است.

دسترسی سریع