شکوفه موسوی

حوزه تخصصی: تهیه کنندگی - سردبیر - نویسندگی
shokoofeh_mousavi@irib.ir

کار در رادیو را از سال 1383 شروع کردم."

تهیه کننده، سردبیر، نویسنده رادیو

- فعالیت مطبوعاتی را از سال 1379 در موسسه گل آقا آغاز کرده و از همان زمان تا کنون در نشریات متعددی فعالیت داشته است.
- از سال 1383 وارد رادیو جوان شده و به عنوان نویسنده در گروه ورزش و تفریحات مشغول به کار می باشد.
- از سال 1385 تا کنون به عنوان سردبیر ، تهیه کننده و نویسنده برنامه توپ مشغول به فعالیت می باشد .
- مسئولیت برنامه های ایستگاه ورزش و واما ورزش را به عهده دارد.
- در طی این سال ها در برنامه های زیادی به عناوین مختلف حضور داشته که اگر نام نبرم بهتر است، چون ممکن است اسم برنامه ای از قلم بیفتد و آن برنامه ناراحت شود!
- شبکه های ورزش، صدای آشنا، ایران، تهران و ایرانصدا هم از دیگر بخش های رادیو بوده اند که در قالب های گوناگون با آنها فعالیت داشته است.
در حال حاضر در برنامه های " ایستگاه ورزش" و" و اما ورزش " است

دسترسی سریع