آزاده شبابی

حوزه تخصصی: ارتباطات و هماهنگی

" کار در رادیو را از سال 81 با شبکه جوان در گروه دانش شروع کردم."

متولد سال 1358- کارشناس رشته روان شناسی
ارتباطات و هماهنگی رادیو

- نقش هماهنگی و ارتباطات در برنامه هایی مثل جوان ایرانی سلام/ یک صبح و یک سلام/ جوونی به وقت فردا/ آلاچیق/ پارازیت/ روی خط جوانی در رادیو جوان
در حال حاضر دربرنامه های " جوان ایرانی سلام " و " رادیو همراه"است.

دسترسی سریع