اشکان صادقی

حوزه تخصصی: بازیگر، نویسنده، گوینده و دوبلور

" از سال 76 به عنوان گوینده رادیو جوان مشغول به کار شدم."

متولد 1355 تهران- کاردانی نمایش، دانشکده رویان‏-کارشناس ادبیات نمایشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز؛ 1380‏

بازیگر، نویسنده، گوینده و دوبلور
-گوینده نقش های:پدر نمو(در جستجوی نمو)/امیل( هیولا در پاریس)/ اسکار( داستان کوسه)/امپراتور کوسکو( مدرسه جدید امپراتور)/مانولو(کتاب زندگی)/ پدر فینی(اوپس کشتی نوح رفت)/و...
- گوینده رادیو از سال 76 و گوینده رادیو جوان با برنامه های خاطره انگیز روشنا توپ اینجا شب نیس سه شنبه های خط خطی
مجری بازیگر برتر سال 88
-اجراها: نمایش
نویسنده:‏
پرفورمنس"چند نمونه از موارد چند وجهی"(آروند دشتآرای)تهران، گالری طراحان آزاد؛ 1382‏
‏"تعزیه سجاده در رکاب"(ایمان افشاریان)باشگاه ایرانیان دبی؛ 1380‏
‏"مرگ طبلیه که یه بند صداش بلنده"(ایمان افشاریان)1380‏
نویسنده و کارگردان:‏
‏"زندانی سیما برج"تهران، جشنواره کانونها، فرهنگسرای اندیشه- جشنواره کانوندا؛ 1380‏
نویسنده و بازی:‏
‏"مرگ طبلیه که یه بند صداش بلنده"( ایمان افشاریان)بیستمین جشنواره تئاتر فجر، سالن تجربه ‏دانشکده سینما تئاتر؛1380‏
‏"اعتراف"(آلاله ایزدی)تهران، اداره تئاتر، خانه نمایش؛ 1385‏
نویسنده، کارگردان و بازی:‏
‏"لطفاً مرا نخورید"تهران، تئاترشهر، تریای تالار اصلی، نمایشنامهخوانی؛ 1381‏
‏"خیره مانده به سقف"تهران، اداره تئاتر، خانه نمایش، نمایشنامهخوانی؛ 1384‏
" تاتر گونگولا "خانه هنرمندان، سالن انتظامی ;1393
کارگردان و بازی:‏
‏"جزیره"(آثول فوگارد)تهران، تئاترشهر، تریای تالار اصلی، نمایشنامهخوانی؛ 1381‏
‏"بارشهای مهر و مرگ"(علی کامران) تهران، جشنواره نمایشنامهخوانی، فرهنگسرای نیاوران؛ 1383*
آه پدر پدر بیچاره، خانه هنرمندان، سالن انتظامی؛ 1390
بازی:‏
‏"صعود مقاومتپذیر آرتور اوئی"(مجید جعفری)تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1377‏
‏"حماسه حر"(مجید جعفری)تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1378‏
‏"آنک وصال"(مجید جعفری)تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1379‏
‏"پیوند خونی"(ایمان افشاریان)تهران، تالار خورشید؛ 1380‏
‏"تعزیه سجاده در رکاب"(ایمان افشاریان) باشگاه ایرانیان در دبی؛ 1380‏
‏"آبگوشت زهرماری"(آرش آبسالان)تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1381 ، 1381‏
‏"ببر کاپیتان"(ایمان افشاریان) تالار نو؛ 1380 ، 1381‏
‏"بیتوس بیچاره"(حمید مظفری)تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1381‏
‏"هشتمین خوان"(آروند دشتآرای)تهران، تالار نو؛ 1382‏
‏"عروسی شغال"(آروند دشتآرای)تهران، تئاترشهر، تالار کوچک؛ 1383‏
‏"گلهای شمعدانی"(محمد یعقوبی)تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1383‏
‏"چشماندازی از پل"(منیژه محامدی)تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1384‏
‏"رویای بسته شده به اسبی که از پا نمیافتد"(آروند دشتآرای) کارگاه نمایش؛ 1384‏
‏"بچه"(آروند دشتآرای) تهران، تئاترشهر، تریای اصلی، نمایشنامهخوانی؛ 1381‏
‏"تا کمرگاه درخت"(علاء محسنی)تهران، تئاترشهر، تریای اصلی، نمایشنامهخوانی؛ 1381‏
‏"یرما"(احسان فکاء)تهران، تئاترشهر، تریای اصلی، نمایشنامهخوانی؛ 1380‏
‏"ببر کاپیتان"(ایمان افشاریان)تهران، تئاترشهر، تریای اصلی، نمایشنامهخوانی؛ 1380‏
‏"گفتوگوهایی پس از یک خاکسپاری"(بنفشه توانایی)خانه هنرمندان، نمایشنامهخوانی؛ 1383‏
‏"رویای بسته شده به اسبی که از پا نمیافتد"(آروند دشتآرای) تهران، تئاترشهر، کارگاه نمایش؛ ‏‏1384‏
‏"چشم اندازی از پل"(منیژه محامدی)تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1384‏
‏"آخرین جشن"(حمید ابراهیمی)تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛ 1385‏
‏"سمفونی درد"(حسین پاکدل)تهران، تئاترشهر، تالار سایه- روهر آلمان؛ 1386‏
‏"میخواهم بخوابم"(رضا گوران)تهران، کارگاه نمایش؛ 1386‏
‏"یرما"(رضا گوران)بازخوانی اثر لورکا، تهران، تئاترشهر، تالار سایه
‏"کهربا"( سیمین امیریان)، تاتر شهر؛1389
خانمچه و مهتابی(دکتر مسعود دلخواه)، تاتر شهر؛ 1390
نمایش اه پدر پدر بیچار کارگردان و بازیگر در تماشاخانه انتظامی
نمایش تن تن سال 91 ایرانشهر
جایزه:‏
‏"مرگ طبلیه که یه بند صداش بلنده" متن برگزیده بیستمین جشنواره فجر دانشجویی، 1380‏
در حال حاضر در برنامه " توپ" است.

همکاری در برنامه های

دسترسی سریع