ثریا لشگری آزاد

حوزه تخصصی: گویندگی

" از سال 1388 با رادیو جوان همکاری می کنم."

کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی
گوینده رادیو

- ورود به رادیو جوان از طریق باشگاه رادیویی جوان
- فعالیت در برنامه‌های :واژه ها/ خانه ام همین جاست/ آهای دلای با وضو/ فکری از جنس بلور...
در حال حاضر در برنامه " خانه ام همین جاست" است.

دسترسی سریع